zaterdag 30 juni 2007

58. Tafeltje

Op de laatste 2 plaatjes van pagina 12 wordt een oudere man in zijn huis overvallen.

Deze scène wordt logischerwijze voorgezet op de eerste strook van pagina 13.

Het is maar een detail, maar let eens op het tafeltje met de foto en het olielampje! toen ik aan de slag ging met de eerste strook van pagina 13 realiseerde ik mij dat het tafeltje op het laatste plaatje van de vorige pagina veel te stabiel was om, zoals het script voorschrijft, gemakkelijk te kunnen vallen. Ik heb dus op deze strook een nieuw, wankeler variant, van het tafeltje getekend (en die op pagina 12 inmiddels aangepast). Op de eerste 2 plaatjes was dat geen probleem: het tafeltje liet zich makkelijk tekenen. Op het derde plaatje werden de poten van het tafeltje al wat moeilijker correct te tekenen, maar diezelfde poten op het vierde plaatje veroorzaakten een klein drama: de ene schets na de andere om het tafeltje vanuit dit standpunt in het juiste perspectief goed getekend te krijgen. Halverwege heb ik de keuze voor dit tafeltje hartgrondig verwenst...

Maar de overwinning is wel erg zoet als het lukt!!

Verwachting volgende update: zondag 8 juli 2007

Geen opmerkingen: