vrijdag 24 januari 2014

418. De Orde van de Blauwe Steen: ontwikkelingenDeze week verscheen Eppo 2 van 2014 met daarin aflevering 11 van Max Miller en de Orde van de Blauwe Steen. Met nog vier afleveringen en 13 pagina's te gaan naderen we langzamerhand de finale.
En dit is in de nieuwe aflevering in Eppo goed te merken. In de cliffhanger van de vorige aflevering slaagde Max erin Eva uit de klauwen van de Orde te halen en met een sprong in het schip van de kerk te ontsnappen. Vanaf dat moment zijn Max en Eva weer een team in hun zoektocht naar de vindplaats van de Blauwe Steen.


Pjotr is echter nog altijd op zichzelf aangewezen. En voor het verhaal en de karakterontwikkeling van Pjotr komt dat heel goed uit. Pjotr begon immers als een vrij onhandige nieuwe Hoeder, die absoluut niet de talenten van zijn vader en opa geerfd heeft. Integendeel, die talenten heeft Eva geerfd. Maar langzamerhand heeft Pjotr wel iets geleerd van Max en Eva. Een paar weken geleden kwam hij zonder hulp van Max of Eva op het idee dat de aanwijzing in de Martinikerk te maken had met de trotseerloodjes op de kil. En nu weet Pjotr eigenhandig, zonder hulp van wie dan ook, aan Grimbergen te ontsnappen.En al is hij af en toe nog wat nu wat impulsief......Pjotr begint nu net als Max en Eva dingen te beredeneren, al leidt dat nog niet direct tot een plan.Ook weet Pjotr nog niet goed wat hij aan moet het feit dat de Orde de Martinikerk zo plotseling verlaten heeft. Maar alla, Pjotr weet natuurlijk ook niet wat zich daar even tevoren heeft afgespeeld.In elk geval, het karakter van Pjotr ontwikkelt zich, en ook nog in de goede richting, zodat Pjotr op pakweg tweederde van het verhaal toch al een heel wat betere Hoeder is dan in het begin.Andere, kleinere plotlijnen, worden in dit gedeelte van het verhaal juist afgerond. Zo zien we op pagina 32 het derde en laatste optreden van Geert als de opzichter van de restaurantiewerkzaamheden in Aduard.De lang geplande tweede plotaanwijzing over de identiteit van de Ordeleden. Voor de plaats van dit gebouw, dat logisch op de route moest liggen die de taxi vanaf de Grote Markt volgt, was IJsbrands kennis van Groningen ook weer onmisbaar.Wat zich ook ontwikkelde was het scenario. Ook terwijl IJsbrand al  volop aan het tekenen was, werden er af en toe nog dingetjes aangepast en zeker in deze en de komende pagina's is gaandeweg nog wel het een en ander herschreven. In de eerste versie van het scenario was immers nog sprake van een plattegrond van het klooster van Selwerd:PAGINA 33:

1.  Overshoulder van Max die de plattegrond van het voormalig klooster van Selwerd vergelijkt met het stukje plattegrond dat hij op de trotseerloodjes vond. Het stukje plattegrond past perfect op de plattegrond van het klooster van Selwerd.

 MAX: Hebbes!

2. Max vertelt de taxichauffeur waar hij heen moet. De taxi rijdt over het Zuiderpark, Daar zien we ook een kapitale kantoorvilla, die te koop wordt aangeboden door Paterssteen B.V.

 MAX: Naar de Selwerderhof, graag!
   TEKST OP HET VERKOOPBORD:   
Te Koop
Paterssteen B.V.
0575 0130130
www.paterssteenbv.nl

Maar nadat bleek dat er op het hele internet geen plattegrond van het voormalige klooster van Selwerd te vinden was en IJsbrand op de site van de Rijksuniversiteit van Groningen een kaart met bijbehorende legenda vond, waar het klooster wel op te vinden was, werd het scenario als volgt aangepast:PAGINA 33:

1. Op het scherm van Max’ Ipad verschijnt de middeleeuwse kaart op de site van de Rijkuniversiteit Groningen. We zien het klooster van Selwerd met legendanummer 33).
MAX (buiten beeld) Hebbes!

2. Inzetplaatje met een close-up van de legenda, nr 33 en de middeleeuwse aanduiding van het klooster van Selwerd.

3. Max vertelt de taxichauffeur waar hij heen moet. De taxi rijdt over het Zuiderpark, Daar zien we ook een kapitale kantoorvilla, die te koop wordt aangeboden door Paterssteen B.V.

 MAX: Legenda 33... klooster van Selwerd!  Naar de Selwerderhof, graag!
    TEKST OP HET VERKOOPBORD:   
Te Koop
Paterssteen B.V.
0575 0130130
www.paterssteenbv.nl 

Een eerste kleine aanpassing, maar wel de voorbode van grote veranderingen aangezien het verhaal zich vanaf verplaatst naar het terrein van het voormalige klooster van Selwerd. De tegenwoordige landschapselementen, zoals de uitkijktoren in de cliffhanger van deze aflevering, spelen daarbij een grote rol.
Maar daarover volgende keer meer...

Geen opmerkingen: