woensdag 30 april 2014

432. De Orde van de Blauwe Steen: correcties (2)


Zo'n zes weken geleden vertelde IJsbrand al over de correcties die hij in de tekeningen heeft aangebracht voor bijvoorbeeld de meer historische weergave van de St. Walburgiskerk en -toren van Zutphen anno 1577. En zo zijn er straks meer verschillen te vinden tussen de voorpublicatie in Eppo en de albumpublicatie. Dat geldt niet alleen voor de tekeningen, maar ook voor de tekst. Dit weekend hebben we alle pagina zowat zitten spellen, om de laatste foutjes eruit te halen. Maar ook een paar weken geleden was ik al eens alle tekstballoons in Eppo nagelopen om te zien of er nog ergens teksten zouden moeten worden aangepast. Een typfout was me meteen bij het lezen van de betreffende aflevering al opgevallen, namelijk deze:


Uiteraard is die dubbele i voor de albumversie verwijderd.


In andere gevallen ging het om teksten die met een wijziging net iets beter aansloten bij wat er op de tekening te zien is. Zoals op de tekening hieronder. Oorspronkelijk zou Grimbergen in Aduard een wagen van een energiebedrijf stelen. Later, in Selwerd noemt hij dat dan  'het gejatte energieding'.


Maar aangezien IJsbrand met grote letters 'Electrotechniek' op de  auto had gezet, leek me 'electroding' toch een betere term.Allemaal dingetjes die ik dus een paar weken geleden al gecorrigeerd had. Dit weekend hebben we alle pagina's opnieuw nagekeken en dan verwacht je eigenlijk wel dat je alle wijzigingen al verzameld hebt. Dat klopte ook wel, voor zover het de tekstballoons betrof. Maar één continuiteitsfoutje bleef al die tijd onopgemerkt. Het gaat om de Middeleeuwse tekst op dit plaatje.


Op het eerste gezicht niets mis mee zou je zeggen. Maar de tweede regel die begint met een 'V' bevat de foute tekst die Pjotr in eerste instantie aan de pater verteld waarmee hij onder dwang de gewelven van de Martinikerk doorzoekt.


Pas later, op de kil, herinnert hij zich de echte tekst.En dat is dus ook de tekst die Max in zijn i-pad heeft staan.Waarom dat nu pas opviel? Tja, wie zal het zeggen. Misschien omdat je in Eppo steeds maar drie pagina's bekijkt en dan de volgende Eppo erbij pakt. Maar dit weekend hadden een compleet bestand waarin we het verhaal konden lezen als ware het een echt album en bovendien heen en weer konden scrollen, wat het erg makkelijk maakt om een en ander met elkaar te vergelijken. Hoe dan ook, de tekst is inmiddels door IJsbrand gecorrigeerd en zal dus zo in album gaan verschijnen.

Geen opmerkingen: