woensdag 16 oktober 2013

400. De Orde van de Blauwe Steen: flashbackEppo nr. 21, met  daarin het vierde deel van 'De Orde van de Blauwe Steen', is inmiddels bij de abonnee's in de bus gevallen en vanaf morgen is de nieuwe Eppo ook in de winkel te koop.
Op het eind van de vorige aflevering stond Pjotr op het punt aan Max en Eva een eeuwenoud familiegeheim te onthullen. En daarom opent de vierde aflevering van Max Miller en de Orde van de Blauwe Steen met een flink stuk geschiedenis. In twee pagina's tijd vertelt de Pjotr het hele verhaal van het ontstaan en van de Orde en van de Hoeders van de Blauwe Steen.


Het overgrote deel van deze geschiedenis had IJsbrand al bedacht voordat hij mij vroeg de plot en het scenario voor De Orde van de Blauwe Steen te schrijven. In feite hoefde ik die geschiedenis op pagina 10 en 11 van ons verhaal alleen maar te 'verstrippen'.


Nu is het zo dat IJsbrand altijd van twee in het album naast elkaar liggende pagina's een grafische eenheid maakt. Als scenarist houd je daar veel minder rekening mee, omdat je vooral bezig bent het verhaal te vertellen, de spanning tussen de plaatjes erin probeert te houden en naar een cliffhanger op het eind van die pagina probeert toe te werken. Maar toen ik, al schrijvende, merkte dat Pjotr's hele verhaal precies op twee pagina's paste, die bovendien in het album ook nog naast elkaar zouden liggen, ontstond ook bij mij het idee voor een soort twee-eenheid van pagina 10 en 11.
Omdat het in feite om een grote flashback binnen het verhaal ging, wilde ik ook iets speciaals met deze twee pagina's doen. Vandaar dat ik ze in eerste instantie opzette als twee grote platen met Pjotr in het centrum en daaromheen de diverse opeenvolgende gebeurtenissen uit het verleden.


PAGINA 10:
1. Grote plaat waarin Pjotr zijn verhaal vertelt, eventueel met close-up van Pjotr, ergens in het midden van de plaat. We zien achtereenvolgens: (1) een groepje neppaters (de eerste Paters van de Blauwe Steen) rondtrekken met de Blauwe Steen, een aquamarijn, in een reliekschrijn, (2) een close-up van de Blauwe Steen, (3) de boeren en burgers die hun geld schenken aan de Paters, die met hun reliekschrijn op het dorpsplein of in de omgeving van boerderijen hun vertoning houden, (4) brandende boerderijen, (5) als demonen verkleedde Paters die vee doden, (6) mensen en dieren die sterven aan giftig water, met op de voorgrond een Pater met een flesje gif, dat hij onder zijn pij tracht te verbergen, en tenslotte (7) Paters die eigendomspapieren vervalsen met op de achtergrond een kasteel met bijbehorende landerijen,
(8) de tot misdadigersorganisatie uitgegroeide Orde van de Blauwe Steen. De Paters, allen gekleed in de pij van de Orde, aanbidden de Blauwe Steen in de geopende reliekschrijn, hun gezichten zijn niet te herkennen.

TEKSTBLOK 1: (Pjotr, vertellend): Het verhaal gaat dat rond 1345 een groepje neppaters door stad en land trokken met een aquamarijn, de Blauwe Steen.

 TEKSTBLOK 2: (Pjotr, vertellend): Volgens de legende plengde Maria tijdens de kruisiging van Jezus tranen op een steen die daarna de karakteristieke kleur van aquamarijn kreeg.

TEKSTBLOK 3: (Pjotr, vertellend): In ruil voor de gulle gaven van goedgelovige boeren en burgers wendden de Paters het onheil met behulp van de Blauwe Steen af…

TEKSTBLOK 4: (Pjotr, vertellend): Onheil zoals brand,…

TEKSTBLOK 5: (Pjotr, vertellend):…demonen die het vee doodden,…


TEKSTBLOK 6 (Pjotr, vertellend):.. of giftig water waardoor mens en dier stierven! Onnodig te zeggen, dat het onheil zich in grotere vorm herhaalde, als de brave burgers niet genoeg aan de Paters gaven.

TEKSTBLOK 7 (Pjotr, vertellend): Ten tijde van de pestepidemie├źn, werden de Paters herhaaldelijk te hulp geroepen. Door op grote schaal eigendomaktes van rijke overleden edelen te vervalsen, wisten ze grote rijkdom en machtige posities binnen de samenleving te verwerven…

TEKSTBLOK 8 (Pjotr, vertellend): Tot ver in de 16e eeuw nam hun macht en rijkdom toe. De Orde van de Blauwe Steen groeide in die tijd uit tot een machtig misdaadsyndicaat. De Blauwe Steen werd een belangrijk onderdeel van hun identiteit en cultus…En dan maar hopen dat ik bij het herschrijven van het scenario niet bijvoorbeeld drie plaatjes uit de eerste negen pagina's zou moeten schrappen, want dan zou het gedaan met dit hele idee. Gelukkig bleven pagina 1 tot en met 9 ook bij het herschrijven van het scenario redelijk intact. Vervolgens nam IJsbrand het idee over en maakte er twee prachtige strippagina's van, die deze week in Eppo gelukkig ook naast worden afgedrukt.


Het tweede  deel van Pjotr's verhaal is eigenlijk een soort familiegeschiedenis. De Eerste Hoeder is immers een verre voorvader van Eva en Pjotr. Iemand die eerst nog voor de Orde werkt, maar eenmaal geconfronteerd met het onrecht dat ze anderen aandoen, tegen hen in opstand komt. Een eigenschap die eeuwen later Eva ook nog steeds in zich heeft. Maar, zoals ik in mijn vorige blogpost al schreef, juist de nieuwe Hoeder, te weten Pjotr, mist een aantal eigenschappen die hij als Hoeder van de Blauwe Steen eigenlijk wel nodig heeft.


Om te beginnen mist Pjotr het talent om ingewikkelde puzzels vol cryptische aanwijzingen op te lossen. De reden waarom hij in deze aflevering van 'De Orde van de Blauwe Steen' het hele verhaal aan Max en Eva vertelt  en de reden waarom hij in de rest van het verhaal samen met hen, en met de Orde op zijn hielen, gaat proberen aan de hand van al die aanwijzingen de bergplaats van de Blauwe Steen te vinden.


O ja, IJsbrand vroeg zich in de blogpost hieronder af, wat er toch van de moeder van Eva en Pjotr geworden is. Wel, het antwoord is:  ik weet het niet. Ze is in elk geval geen lid van de familie meer, anders had ze wel samen met Eva en Pjotr de crematie van haar man kunnen regelen. Mogelijk is ze al eerder overleden. Het is immers niet ongevaarlijk om met een Hoeder getrouwd te zijn. Of ze is voor die tijd gescheiden en woont nu al dan niet met haar nieuwe lover in het buitenland. Misschien toch maar het laatste, want dan kunnen haar misschien nog eens in een volgend verhaal van Max Miller op laten duiken.


Wordt vervolgd...

5 opmerkingen:

Otto zei

Volgens mij zit het zo met de moeder. Ze is dodelijk verongelukt, dat is in ieder geval hoe Eva, Pjoter en hun vader het hebben beleefd. De auto waarin ze zat was volledig uitgebrand en het lichaam niet meer te identificeren. In werkelijkheid is ze in dienst van syndicaat dat achter de blauwe steen aan zit. Dat was niet zo vanzelfsprekend maar ze is jaren lang gehersenspoeld. In de toekomst kan ze ingezet worden om het leven van haar voormalige gezin volledig omver te gooien.
Maar het kan natuurlijk ook niet zo zijn...

Frank Jonker zei

Ha Otto,

Leuk en spannend idee. Maar helaas, zoals IJsbrand al schreef: de moeder van Eva komt in het hele verhaal niet voor. En dat zou betekenen dat we, met deze gegevens, nog een verhaal over die Orde moeten maken. Dus nee, ik ga er toch maar vanuit dat ze in het buitenland zit, al dan niet met een nieuwe lover. Dan kunnen we daaromheen weer een heel nieuwe intrige voor een mogelijk volgend Max Miller-verhaal bedenken. :-)

Hartelijke groeten,

Frank

Otto zei

Tja daar heb je dan ook wel weer gelijk in. Hmmm, ze zit vast in Miami...

IJsbrand Oost zei

Miami Beach... Dat zou zo maar kunnen, toch Frank? Want Max en Eva zijn daar duidelijk al eens geweest!

Frank Jonker zei

Ha Otto en IJsbrand,

Dat zou zeker zomaar kunnen. Is meteen het mysterie rond Eva's moeder opgelost en hebben we een waanzinnig mooie locatie voor een volgend Max Millerverhaal. :-)

Hartelijke groeten,

Frank