zaterdag 20 oktober 2007

72. Vijfentwintig spijkerjasjes

In de update van vorige week zei ik dat met het laatste plaatje van pagina 15 het tweede hoofdstuk van 'Moordkunsten' was afgerond. Dat is niet helemaal waar.
In de update van 15 september jl. maakte ik al melding van een plot- c.q. tekenfout, nl. dat Max (conform het script) vanaf het vierde plaatje op pagina 12 zijn spijkerjasje aan zou moeten hebben en dat dat niet het geval was.
Om het tweede hoofdstuk dus echt af te kunnen ronden, moest ik Max op de pagina's 12, 13 en 14 alsnog zijn spijkerjasje aantrekken. En dat resulteerde in een schetsvel met Vijfentwintig spijkerjasjes!

Verwachting volgende update: zondag 28 oktober 2007

Geen opmerkingen: