dinsdag 24 november 2009

206. Verhouding

Bij hermontage van bestaand tekenwerk is het bijna onontkoombaar dat de verhouding van sommige kaders drastisch wijzigt. En dan is het soms ook noodzakelijk om het hele plaatje te hertekenen, ondanks dat de rol en feitelijke inhoud van zo'n plaatje niet of nauwelijks verandert.

Het eerste plaatje van pagina 8 (nieuwe versie) is zo'n voorbeeld. In de oorspronkelijke pagina (zie hierboven) was dit plaatje geplaatst boven een groter plaatje op het einde van de tweede strook van pagina 6 en kreeg dus niet veel ruimte. Op zich was dat geen probleem, omdat het toch om een close-up ging.

In de nieuwe montage echter krijgt dit plaatje niet een liggend, maar een staand formaat en wordt daarmee dus veel groter. Hergebruik van het oude plaatje werkte dus niet echt en dus vroeg dit plaatje om een andere benadering.

Daarnaast was het oorspronkelijke plaatje gemonteerd aan het einde van de tweede strook en wilde ik de lezer met dit camerastand, via het onderliggende plaatje, naar de volgende strook 'duwen'. Op het eerste plaatje van een nieuwe pagina moet de lezer echter meegenomen worden de pagina in, dus heb ik de bestuurder van de Mercedes opnieuw getekend.
En dus staat hij nu, getekend van opzij en iets voorover gebogen, klaar om in woede uit te barsten op het volgende plaatje van deze pagina.

vrijdag 20 november 2009

205. Botsing

Zoals ik in een aantal posts al heb laten zien zorgt de hermontage van Moordkunsten er dus voor dat plaatjes vaak (iets) ruimer worden opgezet en daardoor net iets overzichtelijker worden (tenminste, dat is wel mijn bedoeling).
Dit geldt niet alleen voor de plaatjes zelf, maar ook voor de plaatjes in onderlinge samenhang. Als voorbeeld deze keer de tweede strook van pagina 7. In de oorspronkelijk opzet realiseert Max zich in een klein inzetplaatje (maar wel met een volwaardig decor!) halverwege de eerste strook (klik
hier voor de volledige versie van de oorspronkelijke pagina) dat hij een botsing niet meer kan voorkomen. De botsing zelf vindt dan plaats in een plaatje met een normale grootte.

In de nieuwe opzet hebben beide plaatjes dezelfde hoogte en vormen ze samen de middelste strook van de pagina. De dreigende botsing wordt nu duidelijker aangekondigd (ook al door de voorbereiding hierop in laatste plaatjes van de eerste strook), waardoor de botsing zelf net iets beter wordt neergezet. En dat is belangrijk, want de botsing juist op deze plek zorgt voor de nodige ontwikkelingen...

vrijdag 13 november 2009

204. ...maar vaker niet!

Soms (of eigenlijk vaker wel dan niet) kost het de nodige hoofdbrekens om een strook opnieuw vorm te geven. De plaatjes die 'over' waren voor de eerste strook van pagina 6 (nieuwe versie) waren beperkt. Daarbij moest de pagina voortborduren op de handeling van pagina 5 en tegelijkertijd de overgang zijn naar de tweede strook van pagina 6 en in de nieuwe opzet gebeurde dat met de bestaande plaatjes niet vloeiend.

Om deze strook tot z'n recht te laten komen moest ik dit deel van het verhaal opnieuw gaan vertellen en bestaat de strook dus, naast de noodzakelijke hermontage, voor 50% uit nieuw getekende plaatjes. En eigenlijk is het 'best leuk' om ook weer eens iets echt nieuws te tekenen!

zondag 8 november 2009

203. Soms eenvoudig...

Bovenstaand plaatje is de oorspronkelijke versie zoals ik die getekend heb voor pagina 5 van Moordkunsten oude stijl. Om dit plaatje passend te maken op pagina 6 nieuwe stijl hoefde ik alleen maar het plaatje een beetje uit te vergroten en aan beide zijkanten een klein strookje bij te tekenen.

Het is dus bij het hermonteren van de oorspronkelijke plaatjes van Moordkunsten in de nieuwe pagina's soms echt eenvoudig om een plaatjes passend te maken...

woensdag 4 november 2009

202. Overzicht

De hermontage van Moordkunsten heeft nog een voordeel. Ik hou van het tekenen van grote overzichtsplaten met veel decor. Nou moeten dit soort platen natuurlijk het verhaal niet overnemen, maar als ze passen binnen het vertellen van het verhaal zal ik het niet nalaten om zo'n tekening in te passen.

Op de oorspronkelijke versie van pagina 5 had ik al een overzichtsplaat getekend, maar door gebrek aan ruimte had dit plaatje slechts een halve strook toebedeeld gekregen. Deze overzichtsplaat heeft als doel de lezer een goed beeld van de plaats van handeling te geven (wat relevant is voor het vervolg van de handeling) en is dus niet zomaar een decortekening. In deze opzet voldeed het plaatjes weliswaar wel aan dit doel, maar boette toch wel wat aan duidelijkheid in door het kleine formaat.

Dat manco kan ik door de hermontage repareren en dus heb ik voor dit plaatje nu een hele strook ingeruimd, waarbij de strook ook nog eens hoger is dan normaal. En nu heeft dit plaatje dus wel de ruimte die het verdient.