vrijdag 30 juni 2006

10. Hergebruik

Bij het tekenen van pagina 6 dacht ik slim te zijn. Omdat ik de verhaallijn van het korte verhaaltje uit Wartaal in het verhaal heb gebruikt, meende ik dat het tijdbesparend zou zijn om ook de tekeningen te gaan hergebruiken. Niet zozeer door letterlijk de oorspronkelijke plaatjes in de pagina plakken, maar door de plaatjes als eerste schets te gaan gebruiken. Dat was een misrekening. Mijn teken- en vertelstijl is in al die jaren toch zo geëvolueerd, dat de plaatjes die ik op basis van de oorspronkelijke tekeningen maakte, niet in balans waren. Ik bleef dan ook eindeloos schaven aan plaatjes die het net niet waren. En uiteindelijk bleef ik ze niet goed vinden. Ik heb deze plaatjes na lang proberen toen maar aan de kant gelegd en heb ze helemaal opnieuw geschetst, met de oorspronkelijke plaatjes alleen als referentiemateriaal (net zoals ik foto’s gebruik), en dat bleek een snellere manier van tekenen te zijn met een beter eindresultaat. Een aantal plaatjes bleven qua structuur overeind, een aantal plaatjes werden totaal anders van opzet en ik heb, om het verhaal vloeiender te vertellen, compleet nieuwe plaatjes tussengevoegd.

maandag 26 juni 2006

9. Computergebruik II

Dit is de tweede versie van pagina 6 in wording. Een aantal plaatjes zijn al verder uitgewerkt of totaal aangepast. Maar ook in deze versie staan een paar onderdelen mij niet aan. In de definitieve versie worden ze dan ook nog een keer opnieuw uitgewerkt.
Overigens begint de montage van de pagina niet in de computer, maar gewoon op een velletje papier waarop ik in grove lijnen de plaatjes op klein formaat schets. Vervolgens ga ik de plaatjes uitwerken. De montage op de computer gebruik ik daarna toch vooral als middel om te kijken of de pagina inderdaad z’n werk doet (voor wat betreft het vertellen van het verhaal in beelden) zoals ik dat in mijn hoofd heb. Ik zou dat ook gewoon op papier kunnen doen, maar mijn originele pagina’s hebben een formaat van 42 x 54 cm en bestaan in de potloodfase door knipwerk vaak uit allerlei losse plaatjes, zodat ik het lastig vind om het eindresultaat in deze fase te beoordelen. Een tot drukformaat verkleinde versie op de computer brengt dan uitkomst.

vrijdag 23 juni 2006

8. Computergebruik

Alhoewel ik lekker ouderwets met potlood, papier en inkt in de weer ben om mijn pagina's te maken, gebruik ik wel veelvuldig de computer. Vaak monteer ik schetsen en half uitgewerkte tekeningen digitaal tot één geheel om te kunnen bekijken of de pagina-opzet mij aanstaat. Een eerste versie resulteert vaak in de nodige aanpassingen. Deze manier van werken bespaart mij veel tijd omdat ik zo snel kan beoordelen of een idee voor (een plaatje van de pagina) oké is. En ik vind het leuk om zo de pagina te zien groeien voordat de schetsen op het tekenkarton worden overgetrokken.

donderdag 22 juni 2006

7. Wartaal

Zo rond 1992/1993 werd het blad 'Wartaal' (of Kwartaal) uitgegeven voor de leden van Het Stripschap. Een deel van dat blad werd gevuld met amateurstrips. Door Hans Lijklema werd ik toen gevraagd om ook een strip te maken. Dat werd een 4 pagina verhaaltje over het verijdelen van een roofoverval op een kunsthandel. Het verhaaltje op zich stelde niet zoveel voor en over de tekeningen ben ik nu absoluut niet meer te spreken, maar toen ik 'Moordkunsten' aan het schrijven was, heb ik wel het idee opnieuw gebruikt als opmaat voor het nieuwe verhaal. Deze scène is in sterk gewijzigde vorm terug te vinden op de pagina's 3 t/m 10, natuurlijk met meer verhaallijnen er tussendoor gemonteerd om de grote plot langzaam maar zeker uit te rollen.

vrijdag 16 juni 2006

6. Moord

Het verhaal draait om moord en de tweede moord wordt dan ook al snel gepleegd. Deze pagina heeft mij veel hoofdbrekens gekost. Het idee voor de moord was simpel, maar de uitvoering op de pagina bleek erg ingewikkeld te zijn, vooral omdat ik er maar één pagina voor gereserveerd had (en er was geen ruimte meer om deze scène te verlengen). Ik ben, zoals deels uit de pagina van het script blijkt, eindeloos aan het puzzelen geweest hoe ik het verhaal moest vertellen.

Eén opzet ben ik deels uit gaan werken; een ingewikkeld schema van plaatjes, waarbij de dader aan de overkant van de straat een mobiele telefoon gebruikt om de tikgeluiden van de voetgangersoversteek te manipuleren. Op deze manier laat hij de slechtziende man vlak voor een aansnellende auto oversteken terwijl het licht op rood staat, met alle gevolgen van dien. Ik heb veel verschillende serie plaatjes geprobeerd. Bovenstaande schetsen tonen één van de diverse varianten. Het werd echter maar geen duidelijk vertelde scène.

Pas toen ik de dader zelf in de auto plaats liet nemen en de telefoon verving door een I-Pod, waarmee het tikgeluid van het voetgangerslicht op afstand door middel van geluidsboxjes gesimuleerd wordt, kwam ik verder. Overigens zijn ook voor deze versie van de scène heel wat probeersels uiteindelijk niet gebruikt. Met een zucht van verlichting heb ik het laatste plaatje van de pagina getekend.

vrijdag 9 juni 2006

5. Frustraties

Ook pagina 4 kent twee versies. Toen ik de pagina af had wees Henk Kuijpers mij er op dat de corps studenten in de tweede strook ergens vandaan zouden moeten komen. Dat werd dus een café. En toen ik toch opnieuw met de pagina bezig was wilde ik de frustraties van Max beter benadrukken. Dus kwam er op de eerste strook een plaatje bij met de vakantiedroom en in de tweede strook een plaatje met weergave van de rauwe werkelijkheid. De brallende corpsstudenten, als uitlaatklep voor Max, kwamen daar als logisch gevolg achteraan, al hielden ze daarmee nog maar één plaatje over. Maar dat is voldoende voor de rol die ze op deze pagina vervullen.

zaterdag 3 juni 2006

4. Max Miller

Op pagina 3 wordt de hoofdrolspeler geïntroduceerd. Max Miller heeft, al voor dit verhaal begint, een boek geschreven over CoBrA, maar heeft daar niet bijster veel geld mee verdiend. Het is voor zijn levensonderhoud dan ook noodzakelijke om regelmatig zeer diverse klussen aan te nemen. Maar eerst moet hij de CoBrA boeken, waarvan hij de hele oplage van zijn uitgever heeft overgenomen, aan de man zien te brengen...