donderdag 31 december 2009

212. Op naar 2010!

Op de valreep van 2009 nog een cliffhanger voor het nieuwe jaar. In Moordkunsten krijgt Max ook te maken met een roofoverval. En hoe hij daarmee omgaat? Lees het in 2010 in Eppo; wordt vervolgd dus...

Voor nu wens ik iedereen een goede jaarwisseling en tot ziens in 2010!

vrijdag 25 december 2009

211. Gelukkig 2010!

Een prachtig stripjaar 2010 toegewenst!

woensdag 16 december 2009

210. Het 'vergeten' stripboek

(foto: Robin Schouten)

Deze week staan in Eppo Stripblad een aantal boeken uit mijn boekenkast centraal. Een fijn stapeltje boeken om lekker op de bank bij weg te dromen.
Maar toch mis ik er eentje. Oorspronkelijk heb ik met Robin Schouten uitgebreid gesproken over vier titels (en dan reken ik voor het gemak de twee delen van 'Op zoek naar Peter Pan' als één titel).


Als je heel goed kijkt op de foto (en die is in Eppo misschien wel te klein om het op te merken) ontdek je een boek dat niet genoemd wordt in de tekst. En dat boek verdient ook alle lof en aandacht. Dus op mijn blog daarom een aanvulling op het interviewtje in Eppo.

De echte kenner zal op de ingezoomde foto natuurlijk al de luxe versie van het boek 'Making of dossier 8 en 18' van Agent 327 herkend hebben. Dit is een uitgave met originele schets uit één van de Agent 327 verhalen.
In het interview in Eppo noemde ik dit verhaal al in verband met de tentoonstelling van originele platen van 'HET OOR VAN GOGH' in het Vincent van Gogh museum te Amsterdam. Het boek is niet zozeer het boek bij de tentoonstelling, maar veel meer een aanvulling daarop en gaat over de achtergronden van de verhalen 'Dossier Nachtwacht' en 'Het Oor van Gogh'. Natuurlijk met heel veel beeldmateriaal zoals foto's, tekeningen en schetsen. Waarlijk een prachtig kijkje in de wondere wereld van Agent 327 en de werkwijze van stripauteur Martin Lodewijk. En juist dat soort kijkjes in de keuken vind ik niet te versmaden.

Overigens, een aantal jaren geleden heb ik voor Heuvel Magazine nr. 2 een echt kijkje kunnen nemen in de stripkeuken van collega stripmaker Eric Heuvel. Voor wie geïnteresseerd is in het werk (en ook vooral in de werkwijze van) Eric Heuvel kan wellicht nog een exemplaar van dit nummer bestellen bij Uitgeverij Kippenvel van André Wijntjes. Surf hiervoor naar
http://www.stripindex.nl

zondag 13 december 2009

209. Trappen

In de oude opzet kwam na de strook zoals die in de vorige update te zien is (waarop Victor biedt op een schilderij) een strook met plaatjes in het trappenhuis van Bolle Auctions. Victor verlaat het veilinghuis in vliegende vaart, maar wordt tegengehouden door een potige medewerker van veilinghouder Bolle.

Toen ik deze strook oorspronkelijk tekende (op vakantie in Denemarken) heb ik mij bijzonder vermaakt met het tekenen van deze decors. Maar de handeling in de plaatjes bleef toch nog steeds wel een beetje proppen.

Dus heb ik mij wederom uitstekend vermaakt met het uitbreiden van de decors in ditzelfde trappenhuis. Aan de actie verandert helemaal niets, maar de plaatjes hebben nu beslist meer sfeer gekregen.

maandag 7 december 2009

208. Bont

Deze keer laat ik een hele pagina uit het verhaal 'Moordkunsten' zien, en met een reden.

Zoals vaste lezers van deze blog al hebben kunnen constateren zijn mijn pagina's altijd behoorlijk vol getekend. En ondanks dat dat ook wel een beetje bij mijn (teken-)stijl hoort, probeer ik de pagina's voor Moordkunsten toch zoveel mogelijk 'open' te maken.


Bij pagina 8 oude versie maakte ik het echter wel heel erg bont door op één strook maar liefst 9 plaatjes te proppen. Ik zou als excuus aan kunnen voeren dat ik niet meer ruimte had, maar uiteindelijk kun (en moet) je ruimte gewoon maken.

De 9 plaatjes van deze strook krijgen dan ook een hele pagina in Moordkunsten nieuwe stijl, overigens wel aangevuld met 2 plaatjes van de vorige pagina. En daar wordt dit stukje verhaal aanmerkelijk beter leesbaar door.
Al vind ik het nog steeds wel kicken dat het mij dus wel mooi gelukt was om deze 9 plaatjes leesbaar op één strook te krijgen...

woensdag 2 december 2009

207. Bijfiguren

Op pagina 9 van 'Moordkunsten' worden in een drietal nieuw getekende plaatjes vrij prominent drie bijfiguren opgevoerd. Het leggen van de focus op deze bijfiguren is nodig om de verschillende verhaallijnen in deze acte, naast die van Max Miller zelf, gaande te houden.

Overigens zijn de bijfiguren niet allemaal even belangrijk in het verhaal.
Zo is politie agente er alleen maar om op enig moment de sterke arm der wet haar werk te laten doen...

... en zal de galeriehouder toch voornamelijk op enig moment Max van de juiste middelen gaan voorzien.

De TV-journalist Victor Reuter zal echter een meer prominente rol gaan spelen verderop in het verhaal. Hij krijgt in deze acte, naast Max natuurlijk, dan ook de meeste ruimte toebedeeld. Maar daarover later meer...

dinsdag 24 november 2009

206. Verhouding

Bij hermontage van bestaand tekenwerk is het bijna onontkoombaar dat de verhouding van sommige kaders drastisch wijzigt. En dan is het soms ook noodzakelijk om het hele plaatje te hertekenen, ondanks dat de rol en feitelijke inhoud van zo'n plaatje niet of nauwelijks verandert.

Het eerste plaatje van pagina 8 (nieuwe versie) is zo'n voorbeeld. In de oorspronkelijke pagina (zie hierboven) was dit plaatje geplaatst boven een groter plaatje op het einde van de tweede strook van pagina 6 en kreeg dus niet veel ruimte. Op zich was dat geen probleem, omdat het toch om een close-up ging.

In de nieuwe montage echter krijgt dit plaatje niet een liggend, maar een staand formaat en wordt daarmee dus veel groter. Hergebruik van het oude plaatje werkte dus niet echt en dus vroeg dit plaatje om een andere benadering.

Daarnaast was het oorspronkelijke plaatje gemonteerd aan het einde van de tweede strook en wilde ik de lezer met dit camerastand, via het onderliggende plaatje, naar de volgende strook 'duwen'. Op het eerste plaatje van een nieuwe pagina moet de lezer echter meegenomen worden de pagina in, dus heb ik de bestuurder van de Mercedes opnieuw getekend.
En dus staat hij nu, getekend van opzij en iets voorover gebogen, klaar om in woede uit te barsten op het volgende plaatje van deze pagina.

vrijdag 20 november 2009

205. Botsing

Zoals ik in een aantal posts al heb laten zien zorgt de hermontage van Moordkunsten er dus voor dat plaatjes vaak (iets) ruimer worden opgezet en daardoor net iets overzichtelijker worden (tenminste, dat is wel mijn bedoeling).
Dit geldt niet alleen voor de plaatjes zelf, maar ook voor de plaatjes in onderlinge samenhang. Als voorbeeld deze keer de tweede strook van pagina 7. In de oorspronkelijk opzet realiseert Max zich in een klein inzetplaatje (maar wel met een volwaardig decor!) halverwege de eerste strook (klik
hier voor de volledige versie van de oorspronkelijke pagina) dat hij een botsing niet meer kan voorkomen. De botsing zelf vindt dan plaats in een plaatje met een normale grootte.

In de nieuwe opzet hebben beide plaatjes dezelfde hoogte en vormen ze samen de middelste strook van de pagina. De dreigende botsing wordt nu duidelijker aangekondigd (ook al door de voorbereiding hierop in laatste plaatjes van de eerste strook), waardoor de botsing zelf net iets beter wordt neergezet. En dat is belangrijk, want de botsing juist op deze plek zorgt voor de nodige ontwikkelingen...

vrijdag 13 november 2009

204. ...maar vaker niet!

Soms (of eigenlijk vaker wel dan niet) kost het de nodige hoofdbrekens om een strook opnieuw vorm te geven. De plaatjes die 'over' waren voor de eerste strook van pagina 6 (nieuwe versie) waren beperkt. Daarbij moest de pagina voortborduren op de handeling van pagina 5 en tegelijkertijd de overgang zijn naar de tweede strook van pagina 6 en in de nieuwe opzet gebeurde dat met de bestaande plaatjes niet vloeiend.

Om deze strook tot z'n recht te laten komen moest ik dit deel van het verhaal opnieuw gaan vertellen en bestaat de strook dus, naast de noodzakelijke hermontage, voor 50% uit nieuw getekende plaatjes. En eigenlijk is het 'best leuk' om ook weer eens iets echt nieuws te tekenen!

zondag 8 november 2009

203. Soms eenvoudig...

Bovenstaand plaatje is de oorspronkelijke versie zoals ik die getekend heb voor pagina 5 van Moordkunsten oude stijl. Om dit plaatje passend te maken op pagina 6 nieuwe stijl hoefde ik alleen maar het plaatje een beetje uit te vergroten en aan beide zijkanten een klein strookje bij te tekenen.

Het is dus bij het hermonteren van de oorspronkelijke plaatjes van Moordkunsten in de nieuwe pagina's soms echt eenvoudig om een plaatjes passend te maken...

woensdag 4 november 2009

202. Overzicht

De hermontage van Moordkunsten heeft nog een voordeel. Ik hou van het tekenen van grote overzichtsplaten met veel decor. Nou moeten dit soort platen natuurlijk het verhaal niet overnemen, maar als ze passen binnen het vertellen van het verhaal zal ik het niet nalaten om zo'n tekening in te passen.

Op de oorspronkelijke versie van pagina 5 had ik al een overzichtsplaat getekend, maar door gebrek aan ruimte had dit plaatje slechts een halve strook toebedeeld gekregen. Deze overzichtsplaat heeft als doel de lezer een goed beeld van de plaats van handeling te geven (wat relevant is voor het vervolg van de handeling) en is dus niet zomaar een decortekening. In deze opzet voldeed het plaatjes weliswaar wel aan dit doel, maar boette toch wel wat aan duidelijkheid in door het kleine formaat.

Dat manco kan ik door de hermontage repareren en dus heb ik voor dit plaatje nu een hele strook ingeruimd, waarbij de strook ook nog eens hoger is dan normaal. En nu heeft dit plaatje dus wel de ruimte die het verdient.

donderdag 29 oktober 2009

201. Volgorde

Het wordt tijd om weer eens wat volgorde aan te brengen op deze blog. Was het de afgelopen tijd door alle tussendoor klussen, stripbeurzen en voorbereidingen vooral hapsnap hier en daar wat plaatjes uit het verhaal Moordkunsten, vanaf nu ga ik weer het één en ander van het productieproces in volgorde laten zien.

Maar in deze volgorde begin ik niet met pagina 1, nog 2 of 3. Deze pagina's blijven vooralsnog zoals ze al getekend waren. En omdat deze pagina's al eens de revue zijn gepasseerd, sla ik ze nu gemakshalve maar even over. En daarmee kom ik automatisch bij pagina 4.


Pagina 4 is de eerste pagina die een compleet nieuwe montage heeft gekregen. De oorspronkelijke pagina bestaat uit 11 plaatjes, de nieuwe versie heeft er 3 minder. In deze hermontage krijgen de bestaande plaatjes meer ruimte, maar door de hermontage kreeg ik de gelegenheid om ook de vertelwijze iets aanpassen. Dit is het meest duidelijk op onderstaande plaatjes.

Zijn deze plaatjes in de oorspronkelijke pagina nog verdeeld over 2 stroken en is één van de plaatjes zelfs geplaatst in een gedachtenwolkje, in deze nieuwe versie vullen de plaatjes samen een hele strook. Het vakantievisioen van Max is nu de verbindende schakel tussen het eerste en derde plaatje geworden.
De pagina wordt nu niet alleen ruimtelijker van opzet doordat de plaatjes meer ruimte krijgen, ook het verhaal wordt beter verteld omdat het vakantievisioen nu zowel het eerste als het derde plaatje grafisch ondersteunt, iets wat in de oorspronkelijke versie niet het geval was.

En omdat ik deze plaatjes voor de hermontage toch opnieuw op tekenkarton moest zetten heb ik het tekenwerk direct ook maar iets verbeterd...

donderdag 22 oktober 2009

200. Tweehonderd!!!

Eigenlijk heb ik geen tijd voor feestjes, want er moet natuurlijk heel hard gewerkt worden. Maar dit kan ik toch niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Toen ik medio 2006 met deze weblog begon had ik niet durven dromen dat ik een paar jaar later mijn 200ste (tweehonderd!) post op de blog zou zetten. Maar update 200 is een feit en dat is toch wel iets om even bij stil te staan!

Het jaar 2009 kan voor mij toch al niet meer stuk, en dus nu niet alleen maar vanwege de publicatie van het eerste verhaal van Max Miller in Eppo Stripblad. En wat mij betreft wordt ook 2010 een goed jaar. Ik werk er in ieder geval al hard aan om ook 2010 tot een succes te maken. En op naar de 300ste update op deze blog natuurlijk!


In het kader van dit kleine feestje hierbij alvast een preview in kleur uit de intro van het Max Miller verhaal ‘Moordkunsten’.

donderdag 15 oktober 2009

199. Extra

Otto vroeg zich af wat er in het lege kader rechtsonder op de eerste strook van pagina 7 zou komen (zie update 198). Mijn primaire reactie was 'Eigenlijk niets bijzonders', maar dat doet geen recht aan het extra plaatje op deze pagina.

Tekentechnisch is dit extra getekende plaatje (ten opzichte van de oorspronkelijk getekende strook) niet bijzonder. Toch staat dit plaatje er niet zomaar.


Stond in de oorspronkelijke versie de hele botsing op één strook, nu is deze botsing verdeeld over twee stroken en dat geeft een net iets andere timing. Nu fluit Max eerst een vrolijk deuntje, dan ziet hij in z´n ooghoeken iets waardoor het fluiten hapert, wat vervolgens op de volgende strook omslaat in schrik. Zou het extra plaatje er niet staan, dan was de overgang van fluiten naar schrik wel erg abrupt.


En met deze extra Max krijgt de strook ook nog eens z´n eigen spanningsmoment die de lezer (als het goed is) automatisch naar de volgende strook trekt...

zondag 11 oktober 2009

198. Tijdsbesparing

Bij de hermontage van de reeds getekende pagina's van Moordkunsten heb ik dus een redelijk effectieve en efficiënte werkwijze gevonden. Omdat gebrek aan tijd altijd een issue is (vandaar ook dat ik deze blog zeer onregelmatig bijhoud) wil ik ook de inktfase zo efficiënt mogelijk doorlopen, wederom natuurlijk zonder dat de kwaliteit daaronder te lijden heeft.

Om dit te realiseren print ik de digitaal gemonteerde stroken uit op A3 (om precies te zijn: het kader van mijn standaard stroken is 39 x 16,5 cm). Omdat een deel van de plaatjes breder en/of hoger zijn dan de oorspronkelijke versies teken ik de ontbrekende delen van de plaatjes erbij (op onderstaande strook hoefde dat niet, maar binnenkort laat ik op deze blog wel een voorbeeld zien).
Vervolgens leg ik een strook natuurkarton (gladde kant boven!) over de geprinte potloodtekening heen die ik met schilderstape vastplak aan deze print, zodat het geheel niet gaat schuiven.


Daarna inkt ik de pagina op de lichtbak, zonder dat ik op het vel natuurkarton de potloodtekening nogmaals heb getekend en dat scheelt al gauw een paar uur werk per strook! Hier en daar zijn trouwens wel potloodlijntjes te ontdekken. Deze pagina´s heb ik al een poos geleden getekend en dus grijp ik nu de gelegenheid aan om de hoofdjes en gezichtsuitdrukkingen indien nodig iets te verbeteren. En er moet zo nu en dan ook een extra plaatje getekend worden, waarvoor ik wel gewoon de potloodtekening op het karton maak.

Maar al met al scheelt deze werkwijze mij vele uren werk per pagina en dat is voor mijn nu dé manier om in een redelijk tempo pagina´s op te kunnen leveren.

woensdag 7 oktober 2009

197. Hermontage

Ik heb de neiging om een pagina vol te proppen met plaatjes. Het gevolg is dat een pagina uit z'n voegen barst van de lijntjes; de lezer krijgt waar voor z'n geld, maar het verhaal wordt beslist minder goed leesbaar.

'Proppen' doe ik vooral als het verhaal schreeuwt om meer plaatjes om het verhaal (vloeiend) te vertellen, maar de beschikbare ruimte allang op is.

Dit is terug te zien op veel pagina's van Moordkunsten (alhoewel gelukkig niet allemaal). En omdat ik uiteindelijk een lekker leesbaar verhaal wil afleveren ben ik begonnen met het meer ruimte geven van het reeds bestaande tekenwerk, onder het motto van 'minder is meer'.


Bovenstaande strook is de oorspronkelijke getekende versie. Ondanks dat de flow van het verhaal wel oké is, zijn 6 plaatjes wel erg veel voor één strook. Met name de botsing komt door de kleine plaatjes minder goed uit de verf dan wenselijk is.

Dat kan dus anders. Nou heb ik (om produktie technische redenen) niet de tijd om alles nog eens netjes over te tekenen. Dat zou trouwens ook zonde van de tijd zijn; die tijd steek ik liever in nieuw tekenwerk.

Ik kies dus voor de efficiënte methode, echter wel zonder in te (willen) leveren op kwaliteit!


De hermontage van de pagina's (of eigenlijk herbewerking, want een nieuwe indeling vraagt om vergroten, verkleinen, uitbreiden en soms een extra plaatje tekenen) doe ik dus digitaal in Photoshop. Hierdoor ben ik lekker flexibel en kan ik onbeperkt knippen, plakken, schuiven, vergroten, verkleinen, afsnijden en bijtekenen totdat ik tevreden ben over het resultaat. En ik ben pas tevreden als a) de pagina meer ruimte heeft gekregen en dus rustiger leest, b) als het verhaal (nog steeds) goed verteld wordt.

Natuurlijk ben ik er met deze digitale montage nog niet. Maar daarover binnenkort meer....

woensdag 30 september 2009

196. Houten (2)

De Stripdagen 2009 zitten er weer op. Na twee dagen tekeningetjes (klein en groot) maken, prentjes signeren en van eigenaar laten verwisselen (zie ook hieronder), kennismaken met de (nieuwe) lezers / liefhebbers van Max Miller en zeker ook bijpraten met collega stripmakers (tijdens de beurs en het diner op zaterdagavond, uitstekend georganiseerd door Rob van Bavel) is het even tijd om bij te komen en de werkzaamheden die in het verschiet liggen te organiseren en te plannen...

...en natuurlijk om nog heel even na te genieten van een geslaagd beursweekend!

Overigens zijn er nog exemplaren beschikbaar van de Max Miller prent die verschenen is ter gelegenheid van de Stripdagen 2009. Bestellen kan door mij een e-mail te sturen.

woensdag 23 september 2009

195. Houten

Komend weekend zijn weer de Stripdagen in Houten. En Eppo Stripblad is prominent aanwezig op deze beurs!
Op zowel zaterdag als zondag zal ik zeker aanschuiven bij de Eppo stand om te signeren. Op zaterdag ben ik in principe aanwezig van 12 tot 17 uur, op zondag van 11 tot ongeveer 15.30 uur. E.e.a uiteraard onder voorbehoud van korte pauzes e.d.
Ik heb (natuurlijk) weer de (gratis) Max Miller ansichtkaarten bij mij, maar voor de liefhebber heb ik speciaal voor deze beurs een nieuwe Max Miller prent getekend!


Deze op stevig A4 papier gedrukte full color prent (waarvan hierboven de zwartwit versie) verschijnt in een gelimiteerde oplage van 50 exemplaren (plus 15 HC exemplaren voor tekenaar en relaties), is genummerd en wordt ter plekke gesigneerd. De prent kost Euro 7,50.

Voor wie (jammer genoeg) niet naar de Stripdagen kan komen bestaat de mogelijkheid om een exemplaar per post toegezonden te krijgen. Stuur mij dan even een e-mail. Na de Stripdagen neem ik dan contact op over de betaling en verzending.

Graag tot ziens in Houten voor een praatje, een tekeningetje, een ansichtkaart en/of een Max Miller prentje!

maandag 21 september 2009

194. Op verzoek

Tussen alle stripactiviteiten door maak ik, net als veel andere striptekenaars, regelmatig tekeningen voor derden. In de afgelopen week heb ik op verzoek maar liefst 3 portretjes gemaakt. Leuk om te doen, maar nu begint het stripmaken toch weer te kriebelen, dus maar snel weer terug naar Max...

zondag 13 september 2009

193. Speedboat

De schetsjes uit de vorige post hebben alles te maken met 'Draw & Shoot 2 : een fotoboek met Nederlandse stripmakers' dat wordt gemaakt door Karin Ceulemans en Jan Magito (www.jakari.be). Het wordt een boek met 2 pagina's per stripauteur, de ene pagina met een foto, de andere pagina met een tekening of strippagina.
Op de stripbeurs in Kampen heeft al Karin uitgebreid foto's gemaakt, maar de tekening moest nog gemaakt worden.


Op dit moment leg ik de laatste hand aan de tekening voor dit fotoboek. Het is een stripscène uit een niet bestaand Max Miller verhaal (alhoewel het gegeven beslist aantrekkelijk is voor een toekomstig verhaal).
Het leek mij leuk om eens iets te doen met snelle achtervolging met speedboten. Dat gegeven heb ik gecombineerd met een eerder gemaakte tekening waarbij Max uit het kader van de strippagina stapt (zie Eppo Stripblad 14 / 2009). Het resultaat is bovenstaande tekening, die in het fotoboek natuurlijk fullcolor zal worden afgedrukt.


Een extraatje voor dit fotoboek is Max staande bij een buitenboordmotor. Deze tekening is bedoeld voor het paginanummer. Ook ik ben benieuwd hoe Karin en Jan dit precies gaan vormgeven!

donderdag 10 september 2009

192. Bootjes

Nee, deze ruwe schetsen zijn NIET voor Moordkunsten, alhoewel ze beslist voor een stripachtige setting bedoeld zijn en Max Miller de hoofdrol speelt. Waarvoor dan wel? Heel binnenkort meer hierover...

zondag 6 september 2009

191. Herstart

Omdat alle werkzaamheden rond Spelbederf, prentjes en opdrachten zo goed (maar nog niet helemaal) als zijn afgerond, ben ik alvast voorzichtig weer begonnen met het herstarten van de productie van Moordkunsten. En om weer een beetje in het ritme te komen is niets beter dan het inkten van een eerder geschetste pagina!

dinsdag 1 september 2009

190. Proefschrift

Morgen verschijnt het proefschrift 'Drug Safety Alerting in Computerized Physician Order Entry' van Heleen van der Sijs. Voor haar heel bijzonder omdat ze na een lange periode van heel hard werken morgen dan eindelijk promoveert aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Maar ook voor mij bijzonder omdat ze veel vertrouwen in mij stelde door mij te vragen de illustraties te verzorgen. En ik vond het maar wat leuk om die illustraties te maken!

In chronologische orde zijn deze illustraties gemaakt voordat ik Spelbederf ging tekenen. Maar zoals dat zo vaak gaat volgt de publicatie ervan een heel ander tijdschema...

donderdag 27 augustus 2009

189. Stripbeurs Groningen


Morgen 28 augustus is er een stripbeurs in Groningen. Tijdens festiviteiten rondom Gronings ontzet (of Bommen Berend) staan op de Hoge der Aa 50 kramen met strips en aanverwante zaken.
Op deze beurs zal ik ook aanwezig zijn om voor wie dat wil een tekeningetje te maken. Ik zal wederom (voor wie 'm nog niet heeft) de Max Miller anischtkaart bij mij hebben, die gratis en voor niets persoonlijk bij mij af te halen is.
Als alles goed gaat (de productie gaat niet op rolletjes deze keer) zal ik morgen ook een speciaal voor deze beurs getekende prent bij mij hebben. Deze full color prent, waarvan hierboven het schetsontwerp, verschijnt in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren en zal 7,50 Euro gaan kosten (exclusief verzendkosten). Voor wie niet naar Groningen kan komen is deze prent ook bij mij te bestellen door even een mailtje te sturen. Na de beurs neem ik dan contact op over de betaling en verzending.
Hopelijk tot ziens morgen in Groningen!

dinsdag 25 augustus 2009

188. Spelbederf 8: Auto's

Ik hou van het tekenen van auto's. En van het tekenen van actie zoals hierboven kan ik helemaal erg genieten!

In Spelbederf waren echter bijzonder weinig 'auto-momenten'. Gelukkig kon ik mij aan het einde van het verhaal toch nog even uitleven met een mooie Dodge pick-up truck, al is die truck in de plaatjes op de laatste strook van het verhaal eigenlijk slechts een statisch decorstuk.

Een bijkomend voordeel is dat ik dit soort plaatjes, in tegenstelling tot de kleine plaatjes uit de vorige update, over het algemeen redelijk snel kan opzetten. Bovenstaande schets is de eerste versie en direct goed genoeg om te gebruiken voor de definitieve potloodtekening. Dat was trouwens ook wel nodig met de krappe deadline waar ineens mee moest zien te dealen!

En tot slot kon ik deze robuuste Dodge ook nog eens goed gebruiken voor de cover van Eppo nummer 14. Een mooie afsluiting van de productie van Spelbederf. Op naar het het volgende Max Miller verhaal!!