woensdag 30 april 2014

432. De Orde van de Blauwe Steen: correcties (2)


Zo'n zes weken geleden vertelde IJsbrand al over de correcties die hij in de tekeningen heeft aangebracht voor bijvoorbeeld de meer historische weergave van de St. Walburgiskerk en -toren van Zutphen anno 1577. En zo zijn er straks meer verschillen te vinden tussen de voorpublicatie in Eppo en de albumpublicatie. Dat geldt niet alleen voor de tekeningen, maar ook voor de tekst. Dit weekend hebben we alle pagina zowat zitten spellen, om de laatste foutjes eruit te halen. Maar ook een paar weken geleden was ik al eens alle tekstballoons in Eppo nagelopen om te zien of er nog ergens teksten zouden moeten worden aangepast. Een typfout was me meteen bij het lezen van de betreffende aflevering al opgevallen, namelijk deze:


Uiteraard is die dubbele i voor de albumversie verwijderd.


In andere gevallen ging het om teksten die met een wijziging net iets beter aansloten bij wat er op de tekening te zien is. Zoals op de tekening hieronder. Oorspronkelijk zou Grimbergen in Aduard een wagen van een energiebedrijf stelen. Later, in Selwerd noemt hij dat dan  'het gejatte energieding'.


Maar aangezien IJsbrand met grote letters 'Electrotechniek' op de  auto had gezet, leek me 'electroding' toch een betere term.Allemaal dingetjes die ik dus een paar weken geleden al gecorrigeerd had. Dit weekend hebben we alle pagina's opnieuw nagekeken en dan verwacht je eigenlijk wel dat je alle wijzigingen al verzameld hebt. Dat klopte ook wel, voor zover het de tekstballoons betrof. Maar één continuiteitsfoutje bleef al die tijd onopgemerkt. Het gaat om de Middeleeuwse tekst op dit plaatje.


Op het eerste gezicht niets mis mee zou je zeggen. Maar de tweede regel die begint met een 'V' bevat de foute tekst die Pjotr in eerste instantie aan de pater verteld waarmee hij onder dwang de gewelven van de Martinikerk doorzoekt.


Pas later, op de kil, herinnert hij zich de echte tekst.En dat is dus ook de tekst die Max in zijn i-pad heeft staan.Waarom dat nu pas opviel? Tja, wie zal het zeggen. Misschien omdat je in Eppo steeds maar drie pagina's bekijkt en dan de volgende Eppo erbij pakt. Maar dit weekend hadden een compleet bestand waarin we het verhaal konden lezen als ware het een echt album en bovendien heen en weer konden scrollen, wat het erg makkelijk maakt om een en ander met elkaar te vergelijken. Hoe dan ook, de tekst is inmiddels door IJsbrand gecorrigeerd en zal dus zo in album gaan verschijnen.

dinsdag 22 april 2014

431. De Orde van de Blauwe Steen: Vooraankondiging


Hier boven een screenshot van een activiteit die al een poosje ietwat verdekt op de website van de Martinikerk in Groningen staat vermeld... En natuurlijk heeft die activiteit alles met Max Miller te maken!

Op zaterdag 7 juni a.s. staat nl. het Max Miller album ' De Orde van de Blauwe Steen' centraal tijdens de openstelling van de Martinikerk.
Niet alleen is de kerk dan de hele dag open, ook de gewelven zijn die dag geopend voor publiek en dat gebeurt maar hoogst zelden en dan alleen onder begeleiding. En ook de gewelven staan dan in het teken van het stripverhaal. De toegang tot de kerk is die dag gratis.


Wat deze dag voor Frank en mijzelf extra feestelijk maakt is dat er dan een speciale Martinikerk-editie van het album verschijnt met een afwijkende albumcover ten opzichte van de handelseditie. Hierboven alvast een voorproefje van deze cover in de basiskleuring die door Studio Leonardo nog wordt voorzien van schaduwwerking en andere kleureffecten.

Natuurlijk zijn Frank en ikzelf de hele dag aanwezig om de albums te signeren, te vertellen over het nieuwe verhaal en dan natuurlijk met name over de scenes in de kerk zelf. Ook zijn de originele pagina's van deze scenes deze dag te bekijken (en te koop).

Binnenkort meer informatie over deze speciale dag in de Martinikerk op de website van de Martinikerk en hier op de blog.

vrijdag 11 april 2014

430. De Orde van de Blauwe Steen: Albumcovers (2)


Afgelopen woensdag verscheen bovenstaande cover als vooraankondiging voor de albumuitgave van 'De Orde van de Blauwe Steen' alvast op de Facebook pagina van Van Ditmar Strips. En ondanks dat dit  beslist niet de definitieve cover is, plaats ik 'm voor de niet-facebookers ook hier op de blog.

Waarom deze cover nog niet definitief is? Een belangrijk punt betreft de auteursvermelding: Frank staat nog niet vermeld! Maar dat komt natuurlijk prima in orde bij de definitieve opmaak.
Naast de auteursvermelding is de inkleuring ook nog niet af. Bovenstaande is de basisinkleuring die ik gemaakt heb voor Studio Leonardo om ze een indruk te geven van de kleurstelling die ik in gedachten heb. Op dit moment maakt Leonardo de definitieve inkleuring, waarbij natuurlijk volop gebruik wordt gemaakt van de licht- en schaduweffecten die de gewelven van de Martinikerk mede zo interessant maken.

zondag 6 april 2014

429. De Orde van de Blauwe Steen: Albumcovers (1)

Als dan eindelijk alle strippagina's geschreven, getekend, gekleurd en (na de Eppo voorpublicatie) gecorrigeerd zijn komt nog een erg leuke klus, nl. het tekenen van de albumcover!


Bovenstaande opzet was de eerste gedachte die mij te binnen schoot. De opzet sluit mooi aan bij de coverillustratie voor het eerste album dat verscheen in 2012 en geeft goed de inhoud van het verhaal weer.


Toch heb ik voor een heel andere albumcover gekozen die veel meer de spanning en dreiging van het verhaal weergeeft. Hierboven alvast het decor dat ik voor deze albumcover heb getekend. 
In de uiteindelijke tekening zal minder dan 50% van deze decortekening terug te vinden zijn. Maar omdat het een ingewikkeld perspectief is dat beslist moet kloppen heb ik ook het deel dat buiten de kaders valt wel helemaal uitgetekend. 
En daarnaast is het eigenlijk ook gewoon erg leuk en ontspannend om zo'n decor helemaal uit te werken!


De eerste opzet bovenaan deze blogpost spookte toch weer door mij hoofd toen ik aan de slag ging met de Martinikerk-editie van het album voor ' De Orde van de Blauwe Steen' (ja, er komt een speciale editie met een afwijkende cover, die speciaal voor de Martinikerk in Groningen wordt gemaakt, maar daarover in een volgende blogpost meer).
Met de oorspronkelijke opzet in gedachten heb ik toen dit decor getekend voor de cover van deze speciale editie. Maar omdat het decor een hele andere structuur heeft dan de allereerste opzet van de albumcover zal de definitieve tekening op onderdelen toch echt anders zijn.

Binnenkort meer over de definitieve illustraties voor de albumcovers. Wordt vervolgd!