vrijdag 29 januari 2010

217. Hoofdstukken

Het verhaal Moordkunsten is, net als bijna alle andere (strip-)verhalen, opgedeeld in meerdere hoofdstukken. En zoals bij veel andere stripauteurs is dat een mooie gelegenheid om even grafisch uit te pakken, want daarna is het weer gewoon woekeren met de beschikbare ruimte en de kunst van het schrappen en weglaten.

Deze grote plaat is zonder wijzigingen in de tekening over genomen van de oorspronkelijke versie, zij het dat de plaat nu verticaal tweederde van de pagina beslaat in plaats van de helft in de oude versie.
Het leuke aan deze plaat vind ik dat het huis van Max (en daarmee een stukje van zijn persoon) op deze pagina goed te zien is. Je kunt door de dakramen naar binnen kijken en samen met de plaatjes op
pagina 3 kun je je een aardig beeld vormen van het exterieur van het pand en de indeling van het interieur van Max z'n zolderappartement.
Max lijkt het op deze plaat wel naar z'n zin te hebben en daar heeft hij ook een goede reden voor. Maar of dat lang zo zal blijven...

donderdag 28 januari 2010

216. Kijk op het Noorden (update)

In het januari nummer van 'Kijk op het Noorden' staat een interview met mijzelf. Voor wie hierin geïnteresseerd is: hier is het hele interview (in pdf formaat) te lezen

woensdag 20 januari 2010

215. Nog meer pijn

Ik ben nog steeds bezig met de definitieve vorm van het Max Miller verhaal 'Moordkunsten', al kom ik nu wel heel dicht in de buurt van de definitieve montage.

Liet ik vorige week nog zien hoe twee kleine plaatjes sneuvelden in het montageproces, dit keer sneuvelt bijna een hele pagina! En deze pagina had ik ook al helemaal hertekend: dubbele pijn dus (met dank aan Hans ;-).


Op zich was en is dit een prima pagina 12, maar het verhaal kon hier gewoon veel strakker verteld worden. Daarnaast moet ik twee pagina's extra ruimte maken voor de slotacte van het verhaal; schrappen dus (en niet alleen hier, maar ook een aantal pagina's verderop - maar daarover een volgende keer meer).
Feitelijk heb ik deze keer pagina 12 vrijwel helemaal laten vervallen en de pagina's erna met één nummer teruggenummerd. De witte gaten in de pagina zijn de plaatjes die de (waarschijnlijk) definitieve versie wel gehaald hebben, tezamen met de meeste plaatjes van pagina 13. Jawel, de meeste plaatjes van pagina 13, want om e.e.a. passend te krijgen met de wel gebruikte plaatjes van de oorspronkelijke pagina 12 moesten ook hier een aantal plaatjes sneuvelen. Hieronder bevindt zich ook de close-up van de politieagenten die ik speciaal voor de nieuwe montage van pagina 13 bij had getekend en die te zien is in
update 213. Al met al een hele pagina aan getekende plaatjes zullen dus ongelezen in de la verdwijnen.
En hoe de definitieve versie van pagina 12 er nu uitziet? Dat zal te zien en te lezen zijn in
Eppo Stripblad in de loop van dit jaar!

woensdag 13 januari 2010

214. Pijn

Steeds heb ik het op deze blog over het bijwerken / aanvullen (lees groter maken) van plaatjes en het toevoegen van nieuwe plaatjes voor het Max Miller verhaal 'Moordkunsten'. Echter, soms sneuvelen ook nog weleens een paar plaatjes en daar gaat deze update over.

Bovenstaande plaatjes uit de tweede strook van pagina 14 zijn in de definitieve montage uiteindelijk toch afgevallen, ondanks dat ik ze graag had willen behouden.

In de oorspronkelijke montage was er niets aan de hand: Victor Reuter komt aanrijden, wil iets van Max en bedenkt hoe hij misschien z'n zin kan krijgen.

Het gedoe begon toen ik de strook opnieuw monteerde en het eerste plaatje (Victor komt aanrijden) liet vertrekken naar de eerste strook, en het eerste deel van de derde strook bombardeerde tot slot van de tweede strook.
Ineens bestonden zowel het tweede als het derde segment van de strook uit boven elkaar liggende plaatjes en dat bleek voor de leesbaarheid niet zo handig.

Ondanks dat ik mijzelf in eerste instantie wijs maakte dat de lezer (lees iedereen) natuurlijk de plaatjes in de door mij gewenste (en hierboven getoonde) volgorde zou gaan lezen, bleek de praktijk uit te wijzen dat zo'n 50% van de proeflezers van door mij bedachte leesvolgorde afweek (zie hieronder).

Daar had ik dus een serieus probleem te pakken, want uiteindelijk gaat het toch om het vertellen van het verhaal en als de lezer de leesvolgorde omdraait help je dat principe vakkundig om zeep.

Na heel veel schuiven, passen en meten besloot ik dan toch maar twee close-up plaatjes van Victor Reuter te laten vallen, omdat deze voor de flow van het verhaal niet echt noodzakelijk zijn, en door het verplaatsen van de meest relevante tekstgedeelten naar het laatste plaatje van de strook blijft de handeling netjes intact.
Maar pijn doet het wel, want juist de twee vervallen plaatjes benadrukten nog eens extra het vreselijk egocentrische karakter van Victor dat ik nou net zo leuk vond.

woensdag 6 januari 2010

213. Sirene

Waar rovers zijn vind je vroeg of laat ook de politie. De roofovervallers uit de vorige update moeten natuurlijk enig tegenwicht krijgen, en wie kan dat beter dan de sterke arm der wet? Maar of ze op tijd komen is maar zeer de vraag...

Bovenstaande plaatjes kondigen de komst van twee politie agenten aan, natuurlijk met verbeten blikken en loeiende sirenes al gierend door de bocht. Een bekend hondje staat verstijfd van schrik...