zondag 25 maart 2007

49. Overmoed

Soms is een eerste schets voor een nieuw plaatje zo veelbelovend, dat ik overmoedig wordt en het plaatje direct op karton overtrek. Helaas blijkt aan zo'n eerste schets bij nader inzien vaak toch iets te mankeren.

Hierboven de eerste schets voor het eerste plaatje van pagina 12. Op basis van deze eerste schets meende ik het plaatje gelijk wel op karton te kunnen tekenen.

Nou kan ik best wel een plaatje tekenen op basis van een eerste schets, maar de compositie van het plaatje deugde toch niet helemaal: het ruzie makende tweetal achter de bar stond teveel naar links (te dicht bij Max), waardoor het idee van het plaatje (Max overpeinst zijn financiële situatie, de lezer leest het plaatje verder naar rechts en komt uit bij het tweetal achter de bar) niet goed uit de verf komt. Daarbij is de hele rechterkant van het plaatje ongebruikt (afgezien van een groot stuk raam), waardoor het plaatje ook tekentechnisch een onevenwichtige compositie krijgt.

Ik heb het getekende plaatje dus maar ingescand en de compositie digitaal gecorrigeerd.

Vervolgens het digitaal bewerkte plaatje geprint en weer opnieuw op karton getekend. En nu vind ik het plaatje wel OK. Dus verder naar de volgende plaatjes: inzoomen op de ruzie makende man en vrouw, die Max op een idee brengen...

Verwachting volgende update: zondag 1 april 2007

zondag 18 maart 2007

48. Hergebruik (2)

In de eerste 15 pagina’s maak ik gebruik van bestaand (oud) tekenwerk. Al sinds pagina 6 maak ik niet meer de fout om het oude tekenwerk klakkeloos over te trekken en een beetje te moderniseren; ik teken op basis van de oorspronkelijke tekeningen nieuwe plaatjes, zoals te zien is op deze schets voor pagina 12. Het huis op de achtergrond (schets rechts) heb ik helemaal opnieuw getekend op basis van een bestaand plaatje (links). Overigens verdwijnt, jammer genoeg, een flink deel van dit huis achter elementen op de voorgrond.

Soms echter trek ik delen van tekeningen vrijwel direct over van oud tekenwerk, zoals te zien is op bovenstaande compilatie van plaatjes met de VW kever. De bovenste rij plaatjes komen uit een eerdere opzet voor pagina 16 en 17. Omdat ik er uiteindelijk voor gekozen heb om de Kever eerder in het verhaal al kapot te laten gaan, zijn de pagina’s 16 en 17 hertekend en kon ik de al getekende Kevers op pagina 11 hergebruiken. Dit is te zien op de onderste rij plaatjes. Wel heb ik de kans genomen om de verhoudingen en details van de auto’s te verbeteren.

Verwachting volgende update: zondag 25 maart 2007

zondag 11 maart 2007

47. Running gag

Het lijkt al bijna op een running gag (al valt dit verhaal niet in het genre humoristische strip): Max wil op vakantie, maar door gebrek aan geld lukt het hem maar steeds niet. Hij moet, om aan geld te komen, telkens opnieuw een baantje aannemen om aan geld te komen. Op pagina 11 gaat hij weliswaar op vakantie, maar die vakantie duurt slechts enkele kilometers. Was de niet verkochte oplage van zijn boek in het eerste hoofdstuk de boosdoener, nu gooit de kapotte motor van zijn oude VW Kever roet in het eten. Hij gaat dus maar een hapje eten bij Antonio’s…

Verwachting volgende update: zondag 18 maart 2007

zondag 4 maart 2007

46. Letteren

Naast het maken van de potloodtekeningen voor de komende pagina's werk ik ook aan de teksten in de tekstballonnen voor de reeds getekende pagina's. In het script heb ik al een eerste opzet voor deze teksten gemaakt en tijdens het tekenen schrijf ik met potlood in de tekstballonnen een nieuwe voorlopige versie, die vaak alweer afwijkt van de versie in het script. Per pagina werk ik deze voorlopige teksten nu bij en verfijn de dialogen tot een meer definitieve vorm (maar definitief is het pas als de strip naar de drukker gaat, en dat duurt nog wel even).
Omdat ik met deze klus toch al intensief bezig ben met de dialogen, en omdat ik een mooi font tot mijn beschikking heb gekregen, type ik de dialogen en andere teksten ook direct maar in de teksballonnen, zoals hierboven te zien is op de geïnkte versie van pagina 2.

Verwachting volgende update: zondag 11 maart 2007