vrijdag 16 juni 2006

6. Moord

Het verhaal draait om moord en de tweede moord wordt dan ook al snel gepleegd. Deze pagina heeft mij veel hoofdbrekens gekost. Het idee voor de moord was simpel, maar de uitvoering op de pagina bleek erg ingewikkeld te zijn, vooral omdat ik er maar één pagina voor gereserveerd had (en er was geen ruimte meer om deze scène te verlengen). Ik ben, zoals deels uit de pagina van het script blijkt, eindeloos aan het puzzelen geweest hoe ik het verhaal moest vertellen.

Eén opzet ben ik deels uit gaan werken; een ingewikkeld schema van plaatjes, waarbij de dader aan de overkant van de straat een mobiele telefoon gebruikt om de tikgeluiden van de voetgangersoversteek te manipuleren. Op deze manier laat hij de slechtziende man vlak voor een aansnellende auto oversteken terwijl het licht op rood staat, met alle gevolgen van dien. Ik heb veel verschillende serie plaatjes geprobeerd. Bovenstaande schetsen tonen één van de diverse varianten. Het werd echter maar geen duidelijk vertelde scène.

Pas toen ik de dader zelf in de auto plaats liet nemen en de telefoon verving door een I-Pod, waarmee het tikgeluid van het voetgangerslicht op afstand door middel van geluidsboxjes gesimuleerd wordt, kwam ik verder. Overigens zijn ook voor deze versie van de scène heel wat probeersels uiteindelijk niet gebruikt. Met een zucht van verlichting heb ik het laatste plaatje van de pagina getekend.

Geen opmerkingen: