vrijdag 9 juni 2006

5. Frustraties

Ook pagina 4 kent twee versies. Toen ik de pagina af had wees Henk Kuijpers mij er op dat de corps studenten in de tweede strook ergens vandaan zouden moeten komen. Dat werd dus een café. En toen ik toch opnieuw met de pagina bezig was wilde ik de frustraties van Max beter benadrukken. Dus kwam er op de eerste strook een plaatje bij met de vakantiedroom en in de tweede strook een plaatje met weergave van de rauwe werkelijkheid. De brallende corpsstudenten, als uitlaatklep voor Max, kwamen daar als logisch gevolg achteraan, al hielden ze daarmee nog maar één plaatje over. Maar dat is voldoende voor de rol die ze op deze pagina vervullen.

Geen opmerkingen: