maandag 28 april 2008

100. Vertellen

Bij het tekenen van een stripverhaal draait uiteindelijk alles om vertellen. De strip is een visueel medium en als gevolg daarvan laat ik op deze weblog veel tekenwerk zien, maar daarbij moet niet uit het oog verloren worden dat het hier om functioneel tekenwerk gaat. Elk plaatje wordt gepland, geschreven, opgezet, geschetst, getekend en weer bewerkt met het vertellen van het verhaal in beelden als enige reden.

Zo ook met de eerste strook van pagina 25. Alhoewel ik individuele plaatjes tijden het tekenen nog wel eens benader als zelfstandige eenheden (omdat er ook een goed geconstrueerde tekening moet worden gemaakt), uiteindelijk worden de schetsen gemonteerd in de pagina en ga ik aan de slag met de definitieve versie van de logische samenhang tussen de plaatjes.

Er kan in die fase meer of minder veranderen. In dit geval niet erg veel (alhoewel er wel flink gezwoegd is op de individuele plaatjes qua camerastandpunten, de exacte plaats van de voertuigen en verschillende markeringspunten in het decor voordat de ze in de strook zijn gemonteerd). In deze strook is, naast een kleine verbetering in de verhoudingen van de Volvo, uiteindelijk alleen de linkerheuvel (op de voorgrond van de boerderij) op het tweede plaatje wat steiler gemaakt om een betere flow richting het derde plaatje te creëren.

Ik heb nog even gespeeld met het idee om het derde plaatje uit twee delen te laten bestaan: de bovenste inzet met een close-up van Max om de actie voor te bereiden en uit te leggen en een halftotaal om de actie te laten zien. Daar werd de flow van de strook niet beter en het verhaal dus niet duidelijker van. In de definitieve versie heb ik dit opgelost door Max zich in het tweede plaatje te laten afvragen wat nu te doen, om vervolgens in het derde plaatje met één woord in een tekstballon de bewuste actie door Max te laten benadrukken. En zonder de bovenste close-up werd het nog een mooier plaatje ook…

Geen opmerkingen: