zaterdag 13 februari 2010

219. Het blijft zoeken...

Het blijft zoeken naar de juiste vorm van het verhaal en dus de vorm en inhoud van de diverse pagina's. Een aantal updates geleden liet ik al zien dat er een hele pagina sneuvelde in dit wordingsproces. Bij pagina 15 zijn de reeks wijzigingen hier en daar redelijk ingrijpend, al verdwijnt niet in dit deel van het verhaal al een hele pagina (maar verderop wel).

Eén van de oorspronkelijke plaatjes van pagina 11 was op zichzelf prima, maar omdat ook deze pagina te vol was werd dit plaatje uiteindelijk het tweede plaatje van pagina 15.

En om deze pagina voldoende ruimte te geven (en het plaatje passend te maken op de strook) tekende ik het plaatje een strookje groter, zodat de lovers in het restaurant nu beide te zien waren.

Het daarop volgende plaatje van pagina 11 werd ook opgenomen op de nieuwe versie van pagina 15 en onderging dezelfde behandeling: uitbreiden en wel aan beide kanten van het plaatje een strook. Daarnaast tekende ik er nog een extra plaatje bij als verbinding van de tweede naar de derde strook en klaar was pagina 15...

...dacht ik...

In het kader van het winnen van noodzakelijke ruimte voor de slotacte van het verhaal ging ik nog eens met de stofkam door de pagina's op zoek naar niet noodzakelijke plaatjes. Die vond ik op pagina 21, 22 en op pagina 15. Door het herschikken en het verwijderen van diverse plaatjes over deze drie pagina's kon ik een hele pagina (22 dus) besparen.

Dat herschikken en indikken vroeg uiteraard wederom om een herziening van de plaatjes op pagina 15. Omdat een plaatje van een hele strook breed van pagina 21 verhuisde naar pagina 15 moest ik op deze pagina indikken. Dat ging niet alleen ten koste van de lovers op het tweede plaatje (zoals hierboven te zien is), maar ook van het totale vierde (reeds bewerkte) plaatje. Gelukkig kon ik Max leunend tegen de kever (met een nieuw decor en nieuwe bijfiguren) opnieuw gebruiken als centraal plaatje voor pagina 21, maar daarover een volgende keer meer.

Geen opmerkingen: