vrijdag 1 november 2013

403. De Orde van de Blauwe Steen: documentatie

Eppo nr 22 is verschenen! Met daarin natuurlijk het vijfde deel van Max Miller en de Orde van de Blauwe Steen. Waarin Max de oplossing vindt van het allereerste raadsel uit de documenten van Pjotr en Max, Eva en Pjotr naar Aduard vertrekken.


Voor de route die ze daarbij volgen gebruikte ik Google Maps als documentatiebron. Maar het was vooral IJsbrands kennis van de stad Groningen en omgeving waardoor ik de puntjes op de i kon zetten. Zo had ik oorspronkelijk op pagina 5 een statig gebouw gepland als plotaanwijzing voor de identiteit van de tegenstrevers van Max, Pjotr en Eva. De route die ik toen had uitgezocht via Google Maps bleek niet te kloppen met de route de de taxi's normaal gesproken volgen. IJsbrand vertelde me de meest gebruikte route, die ik vervolgens gebruikte in het scenario. Maar daarmee was er geen logische plaats meer voor het geplande gebouw. In overleg met IJsbrand zocht ik twee nieuwe locaties, waarvan de eerste op de Pleiadenlaan. En die maakt gelukkig onderdeel uit van de route die Max, Eva en Pjotr rijden vanaf de Noorderdwarsstraat. De tweede komen we pas veel later in het verhaal tegen.De achtervolgingsscene op pagina 14 hadden we vanaf het prille begin gepland, maar het was de vorm van het het erf van deze boerderij die me op het idee bracht voor manier waarop Max zijn achtervolgers weet af te schudden.

(Bron: Google Maps)

4. Met Max aan het stuur slaat de VW T1 rechtsaf de Zijlvesterweg op. Pjotr belandt in een onhandige positie naast hem, omdat hij niet goed op zijn plek zit.

 MAX (vanuit de VW T1): Eens kijken…

5. Max draait de VW T1 het erf op van een boerderij die in de eerste bocht van de Zijlvesterweg is gelegen. De VW T1 kan achter het witte woonhuis doorrijden op het erf. In feite kan Max een U-bocht maken vanaf de Zijlversterweg tot op het erf achter het woonhuis.

 GELUID VAN DE REMMEN: Iiiiiiiii!6. De VW T1 staat verscholen op het erf achter het woonhuis. Max, Eva en Pjotr zien de zwarte Dodge Ram voorbij rijden op de Zijlvesterweg. Door het raam van het woonhuis kijkt een boerenfamilie verbaasd naar buiten.

 MAX: Yep! Ze volgen ons…

7. Max rijdt de VW T1 het erf weer af en draait in de richting van de Friese Straatweg. De boerenfamilie kijkt hem door het raam verbaasd na.

 MAX: Maar nu niet meer…

En dan Aduard. IJsbrand trok in zijn eentje naar Aduard om daar met de hulp van de vrijwilligers van het Kloostermuseum St. Bernardushof een heleboel foto's te nemen, die ik vervolgens via de mail kreeg toegestuurd, al dan niet vergezeld van een plattegrondje van Google Maps.

(Bron: Google Maps en Google Streetview)


Erg bruikbaar, want hoewel ik in zo'n scene als deze niet alle stappen in beeld breng (alleen dat wat voor het verhaal belangrijk is), is het toch wel handig om te weten waar de auto wordt geparkeerd, welke route ze naar de Ziekenzaal volgen en welke route Eva in haar eentje loopt op zoek naar het onderaardse gangenstelsel.


Ook binnen maakte IJsbrand een heleboel foto's en die waren heel erg bruikbaar als inspiratie en documentatie voor de scene's die zich afspelen in de ziekenzaal van het voormalige klooster van Aduard.


Maar daarover de volgende keer meer...

Geen opmerkingen: